Velmi si vážím vaši důvěry a jsem vděčná za váš zájem o proměnu bydlení.