Dej       , sdílej a vyhraj!

Více informací najdete na www.nuknuk.cz

1. Taška Vesmír
1. Taška Vesmír
press to zoom
2. Prostírání tyrkysové
2. Prostírání tyrkysové
press to zoom
3.Taška mandalky
3.Taška mandalky
press to zoom
4. Prostírání vločky
4. Prostírání vločky
press to zoom
5. Taška Láska
5. Taška Láska
press to zoom
6. Taška Mandala
6. Taška Mandala
press to zoom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dej       , sdílej a vyhraj!

DSC_3195_edited.jpg
DSC_3195_edited.jpg
press to zoom
obrázek 1 (2)_edited.JPG
obrázek 1 (2)_edited.JPG
press to zoom
obrázek 5 (8)_edited_edited.JPG
obrázek 5 (8)_edited_edited.JPG
press to zoom
obrázek 4 (4)_edited_edited.JPG
obrázek 4 (4)_edited_edited.JPG
press to zoom
obrázek 5 (10).JPG
obrázek 5 (10).JPG
press to zoom
obrázek 5 (9).JPG
obrázek 5 (9).JPG
press to zoom
obrázek 4 (11).JPG
obrázek 4 (11).JPG
press to zoom
obrázek 4 (9).JPG
obrázek 4 (9).JPG
press to zoom
obrázek 5 (1)_edited_edited.JPG
obrázek 5 (1)_edited_edited.JPG
press to zoom
obrázek 2 (9)_edited.JPG
obrázek 2 (9)_edited.JPG
press to zoom

Více informací najdete na www.nuknuk.cz

Jednoduchá pravidla vánoční soutěže 

 Níže si prosím přečtěte jednoduchá pravidla naši vánoční soutěže.

1. Pošli fotografii pokoje, který toužíš proměnit na e-mail info@nuknuk.cz

2. Sdílej tento obrázek  a jsi ve hře! 


Všichni soutěžící, kteří nám zašlou fotografii svého pokoje a nasdílejí reklamní obrázek, budou automaticky zařazeni do slosování, které se bude konat 28.2.2015, kdy vylosujeme jednoho výherce, kterému připravíme návrh proměny jeho vlastního pokoje zdarma. Návrh proměny bude co nejdříve po vylosování výherce představený a zveřejněný na webových stránkách www.nuknuk.cz online magazínu NukNuk Ateliér v rubrice Proměny bydlení na adrese zde na http://www.nuknuk.cz/#!tv-promeny/cpyl.

Podrobná pravidla FOTO soutěže 

 Níže si prosím přečtěte podrobná pravidla naši FOTO soutěže (dále jen jako soutěž).

POŘADATEL SOUTĚŽE
A DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Nu Nuk Communications, se sídlem Počernická 3226/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ (dále jen „Provozovatel“).

 

Soutěž probíhá od 5.1. 2015 do 28.2. 2015 včetně (dále jen “doba platnosti soutěže”)

 

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo platnosti soutěže“). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky zveřejňování výher v případě, že mu nebudou poskytnuty nutné informace tak, aby mohly být výhercům vytvořené návrhy proměn pokoje v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit nebo zcela zrušit.

 

Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch pořadatele.

 

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a dalších spolupracujících společností, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

 

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním fotografie, kterou poslal na email redakce info@nuknuk.cz v průběhu konání soutěže a dále vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník akce uděluje svou účastí v akci (odeslání poptávkového emailu), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci akce společnosti Nuk Nuk Communications, se sídlem Počernická 3225/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ  jako správce za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán (aktuální adresa správce viz www.nuknuk.cz). Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

ÚČAST V SOUTĚŽI, VÝHRY, PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHRY

Soutěže se mohou zúčastnit občané (fyzické osoby) České republiky starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující výše uvedené podmínky a tato úplná pravidla.