top of page

Z cyklu o barvách: 

č.1: Modrá je mír

 

Odstíny modré umocňují pocit bezpečí. Společnost Vitra v několika odstínech představila svou další expozici na loňském veletrhu bydlení v Míláně.  Všeobecný význam modré barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, uschopňuje vnímání a je ideální barvou pro „modrou hodinku“, pro uvolněnou a harmonickou atmosféru. Při meditaci podporuje schopnost zážitků a otevírá ducha intuici a dojmům, které jsou na vyšší úrovni a s kterými se člověk podvědomím může spojit, aby získal pomoc ke zdolání života a k posílení ducha a duše. Modré nebe otevírá ducha a duši a dává blažený pocit neskonalých dálek a absolutní vnitřní svobody. V posvátných textech dávných kultur představovala barvu přechodu - "bránu k jiné dimenzi". Bývala považována za cestu k první říši, která se nachází za základními energiemi našich fyzických smyslů a intelektuálního vnímání. Velcí mistři - Leonardo de Vinci a Michaelangelo vždy zobrazovali Pannu Marii v modrém - aby tak symbolicky vyjádřili její spojení s andělskou říší a s božstvím. Více informací o modré se můžete dočíst v literatuře jako například: Hulke, W. M.: Kniha o léčivé moci barev, Pragma, Praha.

Nechte se inspirovat.

zpět na stránku...

bottom of page